Wij zoeken collega's Vacatures (6)
X
 

CO2-Footprint

 

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om actief bij te dragen aan het terugdringen van het broeikaseffect. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot.

In dit rapport is te zien hoe groot de CO2-uitstoot van Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf B.V. is, als gevolg van het direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken effectief zijn.

Om in kaart te brengen waar reductie mogelijk is, is besloten om onze energiestromen te inventariseren door het laten samenstellen van een CO2-footprint. De onderliggende rapportage van de CO2-footprint betreft het jaar 2021.

 

          Gijben Aannemers- en Verhuurbedrijf Rapportage CO2-footprint 2021

 

Document: CO2-footprint
Opgesteld door Nedcon Organisatieadvies B.V. te Woerden.