Wij zoeken collega's Vacatures (6)
X
 

DIENSTEN / GRONDVERZET/RIOLERINGEN

Uw project voor
grondverzet en
riolering in
goede handen.

Grondverzet en riolering vormen voor zowel utiliteitsbouw als wegenbouw de voorbereiding van de bouw. Bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf verzorgen we het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Onder grondwerk valt alles wat nodig is om een goede ondergrond te krijgen.

Voor het grondwerk hebben we verschillende grondverzetmachines in ons uitgebreide machinepark, waarmee we zonder problemen de meest complexe grondwerkopdrachten uitvoeren.

Voor het verkrijgen een goede ondergrond is een goede afwatering van hemelwater ook essentieel. We voeren bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf daarom ook rioleringswerkzaamheden uit volgens de geldende regelgevingen. We leggen de riolering aan tijdens het bouw- en woonrijp maken, vervanging van en renovaties aan het riool in binnenstedelijke gebieden.

We verzorgen vakkundig onder andere de aanleg en renovaties van onderheide riolen, diep- en hoofdriolen, transportrioleringen; pers- en drukriolen, bedrijf- en huisaansluitingen, infiltratievoorzieningen, erfafscheidingsputjes en complete pompgemalen.

Grondverzet- of riolering projecten

Architectenbuurt Rotterdam, Nederland

Lees verder