Wij zoeken collega's Vacatures (6)
X
 

Grondwerk en Grondverzet

Bent u op zoek naar een aannemer voor grondwerk en grondverzet? Dit is één van de kernactiviteiten van Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf. Wij leveren onze diensten aan overheden, waterschappen, nutsbedrijven en woningbouwverenigingen, maar ook aan aannemers, bedrijven en particulieren. Bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf bouwen we dagelijks voor onze opdrachtgevers aan de Nederlandse infrastructuur, verzorgen we funderingsconstructies, halfverhardingen, asfaltwerkzaamheden en straatwerk. Daarnaast  bouwen we onder andere dijken, verzorgen we de aanleg van wegen en bouwen we bruggen, viaducten en tunnels. Ook zetten we ons in voor de bouw en het onderhoud aan spoorverbindingen.

 

Infra grondwerk en grondverzet (Grond-, Weg- en Waterbouw)
Onder grondwerk valt alles wat nodig is om een goede ondergrond te krijgen. Voor zowel utiliteitsbouw als wegenbouw is het grondwerk de voorbereiding van de bouw. Bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf verzorgen we het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand en voeren we rioleringswerkzaamheden uit. Voor het grondwerk en grondverzet hebben we verschillende grondverzetmachines in ons uitgebreide machinepark, waarmee we zonder problemen de meest complexe grondwerkopdrachten uitvoeren.

 

Rioleringswerkzaamheden
Voor het verkrijgen van een goede ondergrond is een goede afwatering van hemelwater ook essentieel. Bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf voeren we daarom  rioleringswerkzaamheden uit volgens de geldende regelgevingen. We leggen de riolering aan tijdens de bouw en vervangen en renoveren het riool in binnenstedelijke gebieden. Daarnaast verzorgen we de aanleg en renovaties van onderheide riolen, diep- en hoofdriolen, transportrioleringen; pers- en drukriolen, bedrijf- en huisaansluitingen, infiltratievoorzieningen, erfafscheidingsputjes en complete pompgemalen.

Grondwerk en grondverzet

Aanbrengen van bestratingen
Het aanbrengen van bestratingen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Betonproducten, gebakken materialen en natuursteen zijn allemaal materialen die met de grootste zorg dienen te worden aangebracht. Bij Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf beschikken we over vakmensen die door de juiste verwerking een eindbeeld realiseren dat kwaliteit en sfeer uitstraalt. Tegenwoordig is het machinaal aanbrengen van bestratingen aan de orde van de dag. Voor deze werkzaamheden hebben we speciaal ingerichte machines tot onze beschikking waarmee we efficient en met hoge kwaliteit machinaal bestraten. Hierbij voldoen wij aan de nieuwste stand der techniek en aan de Arbowetgeving en technische eisen die tegenwoordig worden vereist.

 

De nieuwste technieken in de GWW infra
Als aannemer binnen de GWW zijn wij uitgegroeid tot een onderneming die zich steeds meer specialiseert door met de beste en de nieuwste machinale technieken werkzaamheden uit te voeren. De kwaliteit van ons bedrijf waarborgen we door het lidmaatschap bij VMS (Vereniging Modern Straatwerk), OBN (Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland) en Bouwend Nederland en door goedkeuring door het SEB en VCA*.

 

Wilt u meer weten over Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf? Neem dan contact met ons op, we laten u graag alle mogelijkheden zien.  We denken graag mee met onze opdrachtgevers om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

 

Contact opnemen